Lilløyplassen naturhus ruller videre!

Oslo våtmarkssenter har fått ny naturveileder. Toril Hasle er i full gang med arbeidet. Å drifte et våtmarkssenter omfatter mange oppgaver. Det er fullt fokus på undervisning, guiding og administrative oppgaver. Våtmarkssenteret oppdaterer kalenderen kontinuerlig. Dersom du vil besøke oss eller se om det er ledig for deg og din barnehage/skoleklasse/speidergruppe eller hva som helst annet: sjekk vår kalender. Frem til ny nettsideredaksjon er på plass formidles det en god del nyheter på Facebooksidene. Følge oss der og les siste nytt!
facebookfollow

Lilløyplassen er blitt miljøfyrtårn!

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for å dokumentere miljøinnsats og å vise samfunnsansvar. De bedrifter som har sertifisert seg til miljøfytårn viser at det tilfredstiller en rekke krav til rutiner som hjelper bedriften å sette et mindre økologisk avtrykk. Lilløyplassen naturhus er en aktiv samarbeidspartner med Bærum kommune. Det var viktig å kunne vise hvordan bedriften tilfredstiller kravene til miljøvennlig drift. Det ble bestemt at vi skulle sertifisere Lilløyplassen til miljøfyrtårn.

Selv om det ikke er noen sammenheng mellom antall ansatte og sertifiseringsprosessen, så er det selvfølgelig en lang rekke sertifiseringskrav som er lettere å gjennomføre på «alle plan» i organisasjonen. Samtidig ble det lettere å tilfredstille en god del av kravene når bygningsmassen er enkel, uten innlagt vann også videre. Lilløyplassen naturhus her stolt av å ha holdt ut gjennom den, for vår del, lange prosessen dette ble. Sertifiseringen er gjennomført i en periode der undervisning og formidling er gjennomført med uforminsket styrke.

Besøkende til Lilløyplassen naturhus ønskes velkommen, vel vitende om at våtmarkssenteret gjør så godt det kan i å ta vare på miljøet gjennom sin aktivitet, hilsen naturveileder Audun Brekke Skrindo.

Strandrydding med Storøya barneskole

Fantastisk innsats fra alle barna fra Storøya grendesenter. I strålende vårvær tok naturhuset imot alle på 1.-4. trinn. Barna fikk vite mer om fuglekasser og humlekasser ved ankomst. Ved dagens slutt ble fuglekassene også montert opp på Lilløyplassen naturhus.

Statens naturoppsyn stilte med 4 personer og båt som kunne arbeide med søppelet fra sjøen. De rakk også å rydde på øyer ute i skjærgården. Barna og naturveileder Audun Brekke Skrindo tok fatt på strendene på Lilleøya naturreservat. Noen timer seinere var en hel tilhenger med søppel klar til å kjøres bort.

soppel

Strendene i Storøykilen og Lilløya naturreservater har dermed fått en skikkelig rens i to omganger i løpet av en måneds tid. Vi oppfordrer alle andre etater og instanser i tilknytning til strendene å gjennomføre dette arbeidet. Det er fantastisk å oppleve strender fri for det skjemmende søppelet.

Vi kan dele søppelet på to hovedkategorier: knusktørre plastikkbiter (som hovedsaklig skyller i land fra sjøen) og store enkeltgjenstander som kommer drivende med strøm og flo/fjære. Vårt inntrykk er at det er veldig lite som kastes av personer på tur i terrenget, og det er bra.

En stor takk til alle barna på Storøya grendesenter. Tenk på innsatsen fra denne gjengen når dere rusler på rene strender ved Lilløyplassen naturhus!

Fotoutstilling åpnet

uteplakat
Aleksander Myklebust stiller ut bilder fra nordnorsk natur fra idag til og med 24. mai. Temaet for utstillingen er portretter av noe av våre viktigste kystfugler.

Aleksander Myklebust (f. 1993) er student ved Universitetet i Oslo (UIO), og har viet mye av sitt liv til fuglefotografering. Til tross for sin unge alder, er han en erfaren fotograf. Han har publisert et tresifret antall artikler i norske magasiner og aviser, og er et velkjent navn innenfor naturfotomiljøet. Aleksanders bilder har blitt premiert i flere internasjonale fotokonkurranser, bl.a. BBC Wildlife photographer of the Year 2009 og 2011, og Nordic Nature Photo Contest 2012 og 2013. Han gleder seg maksimalt når han kan sitte og følge med på livet i et fuglefjell.

Fuglekassene oppgradert

DSCN1718
Ringmerkingsgruppa ved Lilløyplassen naturhus gjorde en kjempeinnsats og oppgraderte alle fuglekassene i det nordvestre hjørnet av Fornebu denne supre vårdagen. Ca 50 kasser ble sjekket og de fleste ble byttet ut der slitasjen etter mange år var blitt for stor.

Nye plakater ute i terrenget på Fornebu

IMG_0093

Lilløyplassen naturhus har fått informasjonsstativene som Statens naturoppsyn hadde tidligere. Innholdet på disse plakatene kommer til å variere med året og programmet for naturhuset. Denne fine vårdagen fikk vi på plass den første varianten av informasjon som omhandler området generelt, og litt om naturhusets funksjon. Vi håper dette er til glede for de mange turgåere i området. Vi har også lagt inn QR-kode med link til hjemmesiden for Lilløyplassen naturhus, slik at du raskt kan sjekke hva som står i kalenderen eller dersom du lurer på noe annet om huset. Plakatene finner du innerst i Storøykilen, midt på Koksabuktas sørsiden og helt ytterst på stien langs Koksabuktas sørside. God tur, hilsen naturveileder Audun Brekke Skrindo, her hjulpet av Ingrid Brekke Skrindo i felt.

Storøykilen lettet for over ett tonn med søppel

strandrydding 2014
Søppel i havet utgjør en stor trussel mot biomangfoldet i havet. Mange av gjenstandene seiler inn til land og viser oss bare en brøkdel av det enorme søppelberget som flyter rundt der ute. Men strendene våre forsøples og noen må ta jobben med å rydde opp. Derfor oppfordres hele Norge årlig til å «rydde en strand». Det kommer til å blir flere runder med strandrydding på Fornebu.

Det ble ikke den storaksjon for strandrydding på Storøykilen og Lilleøya torsdag 6. mars, som var planlagt. Men skoleklassene kommer sterkere tilbake, og da skal Lilleøya naturreservat få seg en ytterligere overhaling).

Lilløyplassen naturhus og SNO (Pål Martin Eid og Live Danielsen) tok en formiddagsøkt innerst i Storøykilen. Bare på de innerste 200 meterne hentet vi 1250 kilo avfall. Bygningselementer, store oppbevaringsdunker, impregnert treverk, en ødelagt flytebrygge, traktor- og bilhjul, syv sko og enorme mengder med små plastikkdeler utgjorde de viktigste bestanddelene.

Den viktige landingsplassen for trekkende fugler fremstår nå uten skjemmende gjenstander. Så får vi se hva neste flo dessverre dytter opp på stranda.
Hilsen naturveileder Audun Brekke Skrindo

Rådyrene velkomne på Lilløyplassen naturhus

Mange mener rådyrene lever godt på mat de får tak i inne på Fornebus hager og grøntarealer. Det er også forståelig at dette irriterer mange. Likevel er det nå engang slik denne arten tilpasser seg de muligheter som finnes. Når Viltnemda nå har tenkt til å stramme inn litt på omfanget av denne rådyrstammen ser naturhuset med glede på at det blir foringsplass ute hos oss på Lilleøya. Her er det færre hager, og publikum vil kunne oppleve disse flotte pattedyrene i naturlige omgivelser.

Programmet for 2014 er klart

lpn 136
En ny vår står for døren. De aller første trekkfuglene har kommet seg opp til Oslo. Ringduene synger på Fornebulandet og sanglerka har allerede sluppet sine første strofer over norsk jord. Lilløyplassen har snekret sammen første versjon av årets program for 2014. Det er nå publisert i kalenderen og facebook. Hold allerede nå av de arrangementer du ikke vil gå glipp av, så slipper du dobbeltbookinger seinere i sesongen. Husk også på at kalenderen er kontinuerlig under oppdatering. Det vil alltid være innholdet i vår automatisk publiserte kalender som er den endelige fasiten på hva som skjer ved Lilløyplassen naturhus.

Vel møtt til naturhuset i 2014, hilsen naturveilderen!

Straff for ødeleggelse av dragehode

dragehode 119

Dragehode er en av de prioriterte artene i Norge, vedtatt av kongen i statsråd, i 20. mai 2011. Disse artene skal beskyttes spesielt, og overtredelser straffes hardt. Når Jernbaneverket og to underentreprenører feilaktig sprøytet dragehodelokaliteter ble dette raskt en sak for rettsvesenet. Overtredelsen ble bøtelagt med totalt 1,5 millioner kroner, og boten er vedtatt.

Fornebu har gode lokaliteter med dragehode. Områdene på Fornebu er under et voldsomt press, der det er muligheter for å tjene raske penger på å bygge ut en stadig større andel av halvøya. Vi kan håpe denne saken kan være en påminnelse om hvor sterkt vernet står for de prioriterte artene.